O firmie

Firma NORDSTAL świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia materiałowego oraz technicznego w pełnym zakresie na statkach morskich. Zaopatrując kompleksowo w materiały i urządzenia niezbędne do bieżącej eksploatacji statków lub ich przebudów, wychodzimy naprzeciw stale rosnącym wymaganiom rynku.Nasza strategia rozwojowa opiera się na wieloletnim doświadczeniu oraz na energicznej i sprawnej realizacji zadań przez doświadczonych pracowników.
Posiadając własną bazę transportową oraz zaplecze magazynowe materiały i urządzenia dostarczamy do każdego żądanego miejsca, w którym realizowane są projekty.
Dążąc do sprostania tym wymaganiom, prowadzimy politykę inwestycyjną oraz stale podnosimy jakość świadczonych usług, budując przyszły rozwój firmy.